AKTronix Education
ترکیبی از آموزش تئوری و عملی با هم
  عضویت / ورود
 
  AKTronics Education Section  
 
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 13 : دستگاه پرینتر سه بعدی Pinky 3D – ساخت و مونتاژ دستگاه
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 27 مهر 1401
این ویدیو سیزدهمین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف نمایش نحوه ی ساخت پرینتر سه بعدی Pinky 3D دوره تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 2:40:00 است.
ادامه مطلب
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 12 : دستگاه پرینتر سه بعدی Pinky 3D – آماده سازی قطعات دستگاه
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 23 مهر 1401
این ویدیو دوازدهمین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف معرفی و آماده سازی قطعات پرینتر سه بعدی Pinky 3D دوره تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 50:30 است.
ادامه مطلب
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 11 : راهنمای مونتاژ و پروگرم کردن نمایشگر TFT 7.0
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 9 شهریور 1401
این ویدیو یازدهمین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف معرفی و تست نمایشگر رنگی دوره تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 10:30 است.
ادامه مطلب
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 10 : راهنمای مونتاژ و پروگرم کردن Godi Controller
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 19 مرداد 1401
این ویدیو دهمین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف معرفی و تست کنترلر Godi، مونتاژ، پروگرم و تست آن دوره تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 09:00 است.
ادامه مطلب
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 9 : راهنمای مونتاژ و پروگرم کردن Kedi Controller
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 16 مرداد 1401
این ویدیو نهمین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف تکمیل کنترلر Kedi، مونتاژ، پروگرم و تست آن دوره تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 22:30 است.
ادامه مطلب
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 8 : طراحی نمایشگر
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 27 تیر 1401
این ویدیو هشتمین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف صحبت در رابطه با نمایشگر های دوره تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 15:30 است.
ادامه مطلب
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 7 : بهبود کنترلر
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 16 تیر 1401
این ویدیو هفتمین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف بهبود دادن به کنترلر طراحی شده برای پرینتر های سه بعدی تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 15:00 است.
ادامه مطلب
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 6 : مونتاژ و پروگرم کردن کنترلر
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 8 خرداد 1401
این ویدیو ششمین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف نمایش نحوه مونتاژ و پروگرم کردن کنترلر دوره تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 19:30 است.
ادامه مطلب
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 5 : وظیفه نرم افزار های Slicer و درک G-Code
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 28 اردیبهشت 1401
این ویدیو پنجمین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف صحبت در رابطه با وظیفه نرم افزار های Slicer و درک G-Code تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 22:00 است.
ادامه مطلب
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 4 : روشی ساده برای طراحی آبجکت های سه بعدی
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 21 اردیبهشت 1401
این ویدیو چهارمین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف نمایش روشی ساده برای طراحی آبجکت های سه بعدی تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 15:00 است.
ادامه مطلب
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 3 : کامپایل کردن فریمور مارلین
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 6 اردیبهشت 1401
این ویدیو سومین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف توضیح و نمایش نحوه ی کامپایل کردن فریمور کنترلر پرینتر های سه بعدی تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 24:00 است.
ادامه مطلب
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 2 : طراحی کنترلر
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 1 اردیبهشت 1401
این ویدیو دومین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف طراحی کنترلر پرینتر های سه بعدی تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 26:30 است.
ادامه مطلب
پرینتر سه بعدی
دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی – ویدیو شماره 1 : تئوری عملکرد پرینتر های سه بعدی
توسط Abolfazl Khazaei در تاریخ 25 فروردین 1401
این ویدیو اولین ویدیو از دوره آموزشی ساخت و استفاده از پرینتر های سه بعدی است و با هدف معرفی تئوری عملکردی پرینتر های سه بعدی تدارک دیده شده است. مدت زمان این ویدیو 19:30 است.
ادامه مطلب
 
 
Copyright © 2021 AKTronix Education | Education System Designed by Abolfazl Khazaei